Jesteśmy nowoczesną szkołą nauki jazdy. W Jeleniej Górze działamy od czerwca 2005 roku. Misją naszej firmy jest świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowych. Głównym celem, który przyświeca naszej działalności, jest maksymalne podnoszenie poziomu jakości naszych usług. Robimy wszystko, aby nasi Kursanci przystępując do egzaminu państwowego byli przygotowani w sposób, który zapewni Im pomyślne jego zdanie za pierwszym podejściem. GWARANTUJEMY!!! wysoki poziom szkolenia wykwalifikowaną kadrę instruktorską z uprawnieniami egzaminatora; indywidualne podejście do każdej szkolonej osoby PROPONUJEMY!!! Szkolenie podstawowe: teoretyczne i praktyczne kat.B Szkolenie dodatkowe: przygotowanie uzupełniając w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego Doskonalenie techniki jazdy Dysponujemy salą wykładową wyposażoną w materiały audio-video, materiałami szkoleniowymi oraz placem manewrowym. .... Oferujemy dogodne warunki płatności kursu. Cena kursu: 2900 PLN dla uczących się - przy wpłacie jednorazowej 3000 PLN 90 lub 100 PLN - godzina jazdy dodatkowej Wpłaty można dokonać na konto nr: 66234000090730408000004211 CENA KURSU OBEJMUJE: zajęcia teoretyczne - 30 godz. lekcyjnych 30 godz. (zegarowych) praktycznej nauki jazdy materiały szkoleniowe W Ośrodku Szkolenia Kierowców CZUBOCHA kursy prawa jazdy organizowane są co najmniej raz w miesiącu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych tj. 17.00-19.15 W sytuacjach nietypowych zajęcia odbywają się w terminach ustalonych z uczestnikami kursu. Obligatoryjnie kurs prawa jazdy obejmuje 30 godz. ( 45 min ) szkolenia teoretycznego zakończone egzaminem wewnętrznym z przepisów ruchu drogowego poprzez rozwiązanie testu techniką komputerową . Praktyczna nauka to minimum 30 godz. (60 min) jazdy w tym nauka jazdy trasami egzaminu, wykonywania manewrów parkowania pojazdu w ruchu drogowym, zawracania, ruszania na wzniesieniu oraz jazda pasem ruchu na placu manewrowym również zakończona egzaminem wewnętrznym. Zaliczenie egzaminu wewnętrznego jest podstawą do uzyskania aktualizacji profilu pkk, który uprawnia do złożenia egzaminu na prawo jazdy w ośrodku egzaminacyjnym na terenie całej Polski. Podstawą przystąpienia do kursu jest posiadanie nr PKK, który otrzymuje się w wydz. komunikacji zgodnie z miejscem zameldowania. Aby uzyskać PKK potrzebne jest orzeczenie lekarskie, kolorowe zdjęcie oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a niepełnoletni dodatkowo pisemną zgodę rodzica. SERDECZNIE ZAPRASZAMY
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Telefon: kom. 691019274 oraz 601571438
Aktualności Fotogaleria Ciekawe linki Strona główna Kontakt Oferta szkoleń
facebook